همکاری با ما

1. پذیرش

(اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، تهران)   2 نفر برای هر شهر
فرد مورد نظر باید در زمینه ارتباطات دارای مهارت خیلی خوبی باشد مهارت در مذاکره  با مشتری به عنوان مزیت مثبت تلقی می گردد.
کاندید مورد نظر  باید حداقل 1 سال تجربه  کار در قسمت پذیرش در زمینه خدمات را داشته باشد.

2. مهندس  تعمیرات (موبایل)

(اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، تهران) 1 نفر در هر شهر

کاندید مورد نظر  باید در رشته مربوطه دارای مدرک دانشگاهی باشد. 
امکان بررسی و پذیرش افراد دیپلمه در صورتیکه دارای تجربه کافی باشند (در شرایط خاص) مهیا می باشد. 
تجربه تعمیراتی  گوشی های HUAWEI , SAMSUNG به عنوان مزیت در نظر گرفته خواهد شد

3. مهندس تعمیرات (Notebook,Tablets, AIO)

(اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، تهران) 2 نفر برای هر شهر

کاندید مورد نظر  باید در رشته مربوطه دارای مدرک دانشگاهی باشد.
امکان بررسی و پذیرش افراد دیپلمه در صورتیکه دارای تجربه کافی باشند (در شرایط خاص) مهیا می باشد. 
تجربه کار با محصولات برندهای  Asus , Lenovo , HP , Acer Dell  به عنوان مزیت در نظر گرفته خواهد شد

4. لجستیک و مدیریت انبار

(اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، تهران) 2 نفردر هر شهر

کاندید مورد نظر  باید در رشته مربوطه دارای مدرک دانشگاهی باشد.
امکان بررسی و پذیرش افراد دیپلمه در صورتیکه دارای تجربه کافی باشند (در شرایط خاص) مهیا می باشد
تجربه در مدیریت انبارداری قطعات - تحویل  قطعات  به تکنیسین ها – مدیریت در کنترل موجودی انبار – هماهنگ کننده با شرکتهای باربری نظیر تیپاکس و مانیتور کردن انبار در زمینه replenishment 

5. مدیر شعبه

(اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، کرج، تهران) 1 نفر در هر شهر

کاندید مورد نظر  باید در رشته مربوطه دارای مدرک دانشگاهی باشد.
امکان بررسی و پذیرش افراد دیپلمه در صورتیکه دارای تجربه کافی باشند (در شرایط خاص) مهیا می باشد
دارای حداقل 1 سال تجربه  در زمینه مربوطه – مهارت رهبری در حل هرگونه مشکل ، تجزیه وتحلیل ، تصمیم گیری ،برنامه ریزی ، مهارت در ارتباطات و مدیریت زمان 
دارای روحیه کارتیمی قوی و کار با سایر مدیران در جهت رسیدن به اهداف شرکت
رزومه خود را ارسال کنید