چرا امتیاز نمایندگی شرکت حامی را بگیریم؟

دلیل اصلی اخذ امتیاز نمایندگی حامی، مدل تجاری اثبات‌شده و موفق این شرکت است. مدلی که بر اساس نیاز و بازخوردهای مشتری ساخته شده و سبب می‏ شود مبلغ سرمایه ‏گذاری شده به‌صورت نقدی بازگشت داده شود. آمار و اعداد به دست آمده این واقعیت را به‌خوبی اثبات می کنند. 

اطلاعات درخواست پاسخ به >
91 % از مشتریان، گوشی موبایل خود را بصورت 24 ساعت 7 روز هفته، در دسترس نگه می دارند

شرکت حامی به دنبال چه کسانی است؟

شما با هدفی مشخص برای دریافت نمایندگی حامی درخواست می‏ کنید و ما نیز به‌خوبی می‏ دانیم که چه فرد یا سازمانی برای داشتن این حق امتیاز مناسب خواهد بود. به‌طور کلی موارد موردنیاز برای درخواست نمایندگی عبارت‌اند از:

·         مبلغ موردنیاز برای شروع پروژه

·         اشتیاق و علاقه نسبت به حوزه فناوری

·         تلاش مضاعف و مثبت‏ اندیشی

·         روحیه کمک‌رسانی به دیگران

·         روحیه کارآفرینی

·         مشتری‏ مداری

·          پذیرش فرهنگ سازمانی برند حامی

 

اطلاعات درخواست پاسخ به >
بیایید با هم شروع کنیم.